Utbildning

BSL Academy erbjuder företagsanpassade processäkerhetsutbildningar

Utbildning - Vårt upplägg


PS Group Academy har blivit BSL Academy - Vi erbjuder företagsanpassade processäkerhetsutbildningar

Läs mer om detta under NYHETER

Med anledning av Covid19: I stort sett alla våra utbildningar kan hållas som onlinemöten via Teams (som ersätter Skype) och vår utbildningsplattform där hela utbildningen finns upplagd. Utbildningsledaren kan på detta sätt både föreläsa och svara på frågor medan deltagarna kan följa utbildningen i sina egna datorer oavsett var de befinner sig. Antalet platser för denna typ av utbildning är färre än vid en av våra vanliga utbildningar – vi rekommenderar ca 10 deltagare – då det är viktigt att alla deltagare får det talutrymme som var och en önskar för att diskutera under utbildningen.

På utbildningsplattformen kan deltagarna följa utbildningen, genomföra uppgifter, ladda ner det material som presenteras och, via en chattfunktion, ställa frågor och få svar under en period efter utbildningen.

Klicka på "Kontakta oss" längre ner på sidan och skicka ett mail om ni är intresserade av att genomföra utbildning på distans med hjälp av våra verktyg.


▪ Vi tycker att utbildning är en pågående process som sker parallellt med utredningar, utveckling och normal produktion 

▪ Vi har erfarna föreläsare/kursledare som är dokumenterat uppskattade 

▪ Vi har en egen utbildningsplattform där vi skräddarsyr våra utbildningar för era behov 

▪ Vi längdanpassar efter era önskemål (frukostmöte, halv-, hel- eller flerdagsutbildning) 

▪ Vi är helst hos er och genomför praktiska moment i er egen verksamhet 

Se utbildningarna Kontakta oss

Våra utbildningar

Arbetsmiljöutbildning för chefer

Läs mer

Arbetstillstånd och säker avställning

Läs mer

ATEX Grundutbildning

Läs mer

Bow tie/Olycksfjäril - finns även som öppen utbildning

Läs mer

Brandskyddskontrollant - Industri

Läs mer

Dammexplosion

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara - repetition

Läs mer

Föreståndare brandfarlig vara - bensinstation

Läs mer

Gasmätning och gasfrihetsförklaring för arbete i explosionsfarlig miljö

Läs mer

Hälsa, säkerhet och miljö för ledare

Läs mer

Incidentutredning

Läs mer

Riskanalysmetoder

Läs mer

Riskhantering

Läs mer

Seveso

Läs mer

Statisk elektricitet

Läs mer

Tillståndsgivning för arbete i explosionsfarlig miljö - två dagar

Läs mer