Riskanalysmetoder

Utbildningsbeskrivning - Riskanalysmetoder

Allmän beskrivning av utbildningen:

Utbildningen syftar till att ge förståelse och inblick i analysmetoder, acceptanskriterier samt analysgruppens roll och sammansättning där gruppens förmåga att tillämpa detta som tillvägagångssätt och utgångspunkt för hantering av den egna verksamhetens risker är i fokus.

Utbildningen innehåller både grundläggande teoretiska resonemang så väl som dess praktiska tillämpningar (i form av exempelvis What if, HAZOP, Bowtie, och riskacceptans).

Utbildningens mål:

Genom övningar samt diskussioner i analysmetoder och riskacceptans är målet att deltagarna efter utbildningen kan fördjupa och vidareutveckla det systematiska riskhanteringsarbetet på det egna företaget.

Utbildningens längd:

2 dagar

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig till dem som i sitt arbete på ett eller annat sätt arbetar med eller ansvarar för processäkerhet.

Innehåll:      

  • Överblick av riskanalysmetoder
  • Riskanalysmetoder, styrkor och svagheter
  • Leda riskanalys
  • Analysmetoder; Grovriskanalys, What if-analys
  • Analysmetoder; HAZOP, Operatörsanalys
  • Analysmetoder; Barriäranalys, Bowtie/Olycksfjäril
  • Riskvärdering
  • Riskacceptanskriterier
  • SIL

Ladda hem (pdf)