PS Group har blivit en del av Brandskyddslaget

Samtliga utbildningar och tjänster erbjuds nu hos Brandskyddslaget.se

Läs mer här

PS Group har gjort en spännande förändring!

Under tre år arbetade vi sida vid sida med våra tre systerbolag Brandskyddslaget, Brandtec och Risktec. Samverkan har alltid varit en viktig grund för oss i syfte att kunna erbjuda våra kunder den kompetens som efterfrågas. PS Group, Brandskyddslaget och Brandtec har därför beslutat att gå ett steg längre och gå ihop till ett bolag. Från och med den 2 april 2020 är PS Group en del av Brandskyddslaget. Tillsammans kallas vi BSL och PS Groups affärsområde har fått namnet BSL Industri medan vår utbildningsverksamhet heter BSL Academy.

Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta Maya Stål Söndergaard.

Varmt välkomna att besöka vår gemensamma hemsida.

BSL Industri kan processäkerhet och rationell riskhantering!