PS Group har blivit BSL Industri

Skrolla ner för mer information

Våra tjänster

PS Group står inför en spännande förändring!

I tre år har vi arbetat sida vid sida med våra tre systerbolag Brandskyddslaget, Brandtec och Risktec. Samverkan har alltid varit en viktig grund för oss i syfte att kunna erbjuda våra kunder den kompetens som efterfrågas. PS Group, Brandskyddslaget och Brandtec har därför beslutat att gå ett steg längre och gå ihop till ett bolag. Från och med idag, den 2 april 2020, kommer vi på PS Group därför att fortsätta vår verksamhet som en del av Brandskyddslaget. Tillsammans kallas vi BSL och PS Groups affärsområde får namnet BSL Industri medan vår utbildningsverksamhet kommer att heta BSL Academy.

Varmt välkomna till vår nya gemensamma hemsida som ni når genom att klicka HÄR!

BSL Industri kan processäkerhet och rationell riskhantering!

Med praktisk processäkerhet menar vi ett säkerhetsarbete som utgår från det egna företagets förutsättningar. Vi vet att de företag som har tagit ett helhetsgrepp lättare får genomslag med sitt säkerhetsarbete så väl internt som externt.

Genom en teknisk och organisatorisk säkerhetsgenomgång kan vi snabbt hjälpa till att identifiera ett företags styrkor och brister och ta fram en handlingsplan som stödjer företaget att arbeta långsiktigt med säkerhetsfrågorna. Det kallar vi ett modernt och praktiskt säkerhetsarbete!

Våra tjänster

Explosionsskyddsdokument enligt ATEX

Läs mer

HSE-resurs att hyra

Läs mer

Incident- och olycksutredning

Läs mer

Farlig verksamhet

Läs mer

Laglista, lagrevision och lagidentifiering

Läs mer

Rationell riskhantering

Läs mer

Samordnad riskanalys

Läs mer

Klassningsplaner

Läs mer

Övriga tjänster

Läs mer