Laglista, lagrevision och lagidentifiering

Laglista/Lagrevision

Lagidentifiering

För att kunna följa den lagstiftning som gäller inom miljö- och arbetsmiljöområdet är grunden att känna till vilka kraven är på er verksamhet. Vi kan hjälpa till med lagidentifiering vid ett besök hos er, då vi upprättar en matris som beskriver de lagkrav som berör er organisation. I samband med lagidentifieringen kan vi även genomföra en bedömning av efterlevnaden.

I ISO 14001 och i ISO 45001 är det ett uttryckligt krav att återkommande utvärdera efterlevnaden av lagstiftningen. Vi kan stödja er genom att utföra en lagrevison och ocksåvägleda er i hur ni framöver ska kunna genomföra detta på egen hand.

Viktigt att tänka på är att det kontinuerligt sker ändringar i miljö- och arbetsmiljölagstiftning och att dessa ska implementeras i organisationen. Vi kan hjälpa till med att hålla er underrättade om de ändringar som skett och ge tips om hur ni ska få ändringarna att fungera i er verksamhet.

Ladda hem (pdf)