Övriga tjänster

PS Group - övriga tjänster

Process Safety Group Sweden AB erbjuder den skandinaviska marknaden kvalificerad rådgivning inom riskhantering och processäkerhet. Utöver dessa verksamheter kommer ofta kravet på systematisk riskhantering som försäkrings- och egenkrav för att undvika egendomsskador och stillestånd i verksamheten.

PS Group har medarbetare med expertkompetens inom industriell riskhantering och särskild spets har vi på brand- och explosionsrisker vid hantering av damm och brandfarliga varor.

Exempel tjänster utöver de som finns under Våra tjänster:

  • Arbetstillståndshantering
  • Riskbedömning av utrustning enligt ATEX produktdirektiv
  • Dammtester för att erhålla grunddata i fortsatt riskbedömning
  • Föreståndarstöd i det löpande arbetet med brandfarliga varor
  • Gasmätning vid tillfälliga arbeten med brandfarlig vara
  • Insatsplanering
  • Krisledning
  • Produktionstekniskt brandskydd
  • Organisatorisk och teknisk säkerhetsgranskning

Att förstå våra kunders behov och deras arbetsprocesser utgör grunden för oss som konsulter. Våra uppdrag tar alltid sin utgångspunkt i att det skall ge största möjliga nytta för enskilda operatörer och för processäkerheten.

Ladda hem (pdf)