Klassningsplaner

Klassningsplaner

Platser inom en verksamhet där explosiv atmosfär kan uppkomma, antingen från gas/ånga eller från damm, ska identifieras, beskrivas och bedömas i en klassningsplan. Detta för att minimera de områden där explosiv atmosfär kan förekomma, dels för att förhindra antändning och till sist för att begränsa konsekvenserna om så sker. Klassningsplanen utgör en grundläggande del i verksamhetens arbete för att förhindra explosioner och den utgör en central del i verksamhetens explosionsskyddsdokument.

Detta kan vi hjälpa till med:

  • Bedöma om det föreligger risk för att explosiv atmosfär uppkommer
  • Bedöma frekvens och utbredning av klassade områden
  • Upprätta klassningsplanen enligt SVRFS 2004:7 och AFS 2003:3
  • SEK Handbok 426 som bygger på SS-EN 60079-10-1, Explosiv atmosfär - Del 10–1: Klassning av områden med explosiv gasatmosfär
  • SS-EN60079-10-2, Explosiv atmosfär - Del 10–2: Klassning av områden med explosiv dammatmosfär
  • Vara ett stöd vid val av utrustning som placeras i zoner med explosiv atmosfär

Ladda hem (pdf)