HSE-resurs att hyra

Låt vår erfarenhet bli er! 

HSE (arbetsmiljö, säkerhet, miljö) utgör en central del av det strategiska utvecklingsarbetet i majoriteten av verksamheter och branscher. 

Vi på PS Group erbjuder ett flertal HSE-relaterade tjänster samt ett professionellt stöd i det systematiska förbättringsarbetet inom HSE-området. Våra konsulter besitter flerårig erfarenhet av strategiskt och operativt HSE-arbete inom ett flertal olika industrisegment som läkemedels-, livsmedels-, process- samt tillverkningsindustri. 


Detta kan vi hjälpa dig med:

 • Utveckling av HSE-arbetet
 • Uppbyggnad av processer
 • Lagrevision
 • Riskutredning; miljö, arbetsmiljö, kemiska arbetsmiljörisker, maskinsäkerhet
 • Vägledning inom systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Egenkontroll; skyddsronder, systematiskt brandskyddsarbete
 • Internrevision
 • Arbetstillstånd
 • Säkerhetskulturarbete
 • Hantering av brandfarlig vara
 • Explosionsskydd (ATEX)

Ladda hem (pdf)