Samordnad riskanalys

Samordnad riskanalys

PS Group har stor erfarenhet inom riskanalys och riskanalysmetoder. Riskanalys krävs utifrån ett flertal lagstiftningar (Arbetsmiljölagen, Lag om brandfarliga och explosiva varor, Miljöbalken, Lag om skydd mot olyckor, Sevesolagstiftningen, m fl.) för att beskriva riskerna för miljö, egendom och hälsa. Om dessa utförs separat inom olika avdelningar på en verksamhet blir det inte resurseffektivt.

Tack vare samlad kompetens kan vi erbjuda en riskanalys som är övergripande och täcker in ett flertal lagstiftningar. De olycksscenarier som beaktas är ofta desamma vilket gör att effektivitetsvinster erhålls om analysen kan samordna.

De metoder som normalt är lämpliga kan vara:

  • Grovriskanalys
  • What-if
  • Olycksfjäril

Ladda hem (pdf)