Dammexplosion

Utbildningsbeskrivning - Dammexplosion

Allmän beskrivning av utbildningen: Utbildningen vänder sig till personal på anläggningar som hanterar fasta, brännbara ämnen där finfördelat material används eller kan uppstå. De som har tillsyn på eller levererar tjänster till denna typ av anläggningar har också nytta av utbildningen som är direkt kopplad till gällande ATEX-direktiv.

Utbildningen utgår från praktiska exempel för att deltagarna snabbt ska kunna implementera den nya kunskapen i sin egen verksamhet.

Utbildningens mål: Vid utbildningens slut ska du som arbetar i process- eller tillverkningsindustrin ha fått de kunskaper som du behöver för att förstå och kunna förebygga de risker för dammexplosion som finns. 

Utbildningens längd: 1 dag

Målgrupp: Personal på anläggningar som hanterar fasta, brännbara ämnen där finfördelat material används eller kan uppstå och de som har tillsyn på eller levererar tjänster till denna typ av anläggningar.

Innehåll:    

  • Varornas egenskaper och risker
  • Vad krävs för en dammexplosion, förlopp och skadeverkningar
  • Viktiga säkerhetsdata
  • ATEX-klassning och krav på utrustning
  • Förhindra explosiv atmosfär
  • Eliminera tändkällor
  • Förhindra och begränsa skadeverkningar

Ladda hem (pdf)