Statisk elektricitet

Utbildningsbeskrivning – Statisk elektricitet

Allmän beskrivning av utbildningen: Erfarenhetsmässigt vet vi att statisk elektricitet är en av de vanligaste tändkällorna i samband med explosioner på industrier. Syftet med upplägget är därför att erbjuda personal på industri med hantering av brandfarlig vara och explosionsfarligt damm en fördjupad kunskap om en av de vanligaste tändkällorna.

Utbildningens mål: En fördjupad kunskap om statisk elektricitet, en av de vanligaste tändkällorna inom industrin, för att förebygga och hantera de risker som finns.

Utbildningens längd:1 dag

Målgrupp:Personal på industri med hantering av brandfarlig vara och explosionsfarligt damm.

Innehåll:   

  • Vadär ATEX
  • Grunderna om brandfarliga varor och brännbart damm
  • Grundläggande åtgärder för att hindra och lindra explosioner och bränder.
  • Tändkällor generellt
  • Vad är statisk elektricitet
  • Bedöma risken för antändning med elektrostatiska urladdningar
  • Åtgärder för att eliminera stat el som tändkälla
  • Praktiska exempel från industrin

Ladda hem (pdf)