Tillståndsgivning för arbete i explosionsfarlig miljö - två dagar

Utbildningsbeskrivning – Tillståndsgivning för arbete i EX-miljö

Allmän beskrivning av utbildningen: Arbete i explosionsfarlig miljö är allt arbete som kan vara en tändkälla i - eller i närheten av - EX-klassade områden, dvs. där brandfarlig vara eller brännbart damm finns. Krav på tillståndsgivning vid arbete på cisterner och rörledningar innehållande brandfarlig vara innefattas också i utbildningen.

Syftet med tillståndsgivningen är att förhindra att brand eller explosion uppstår i samband med arbete i explosionsfarlig miljö. Det är föreståndaren för brandfarlig vara som skall se till att det finns rutiner och personal med tillräcklig kompetens för att ge tillstånd.

Vid hantering av brännbart damm skall en person med motsvarande ansvar som en föreståndare ha denna uppgift sig delegerad.

Utbildningens mål: Ge dig som tillståndsgivare för denna typ av tillfälliga arbeten den bas du behöver för att vara en del av företagets tillståndsgivarorganisation.

Utbildningens längd: 2 dagar

Målgrupp: Blivande tillståndsgivare eller som repetitionsutbildning för dig som redan är tillståndsgivare.

Innehåll:    

  • Lagstiftning
  • Arbetstillstånd
  • Tillstånd i EX-miljö
  • Atmosfär
  • Tändkällor
  • Åtgärder
  • Säker avställning
  • Gasfrihetsförklaring
  • Dokumentation
  • Praktiska övningar

Ladda hem (pdf)