Gasmätning och gasfrihetsförklaring för arbete i explosionsfarlig miljö

Utbildningsbeskrivning – Gasmätning och gasfrihetsförklaring i EX-miljö

Allmän beskrivning av utbildningen: Utbildningen ger deltagaren de kunskaper som behövs för att kunna gasfrihetsförklara i samband med arbeten i explosionsfarlig miljö och för arbeten på behållare och rörledningar innehållande brandfarlig vara.

Den handledarledda utbildningen ger möjlighet att arbeta med det egna företagets förutsättningar och utrustning. Utbildningen ger därför tillfälle till inventering och uppdatering av rutiner och instruktioner.

Utbildningen genomförs på plats hos beställande företag med flera praktiska mätövningar inlagda. 

Utbildningens mål: Fördjupade kunskaper hos deltagaren och en handlingsplan för det egna fortsatta arbetet med gasfrihetsförklaring på företaget.

Utbildningens längd: En dag

Målgrupp: Personal som använder gasmätningsutrustning, Tillståndsgivare för arbete i explosionsfarlig miljö, Föreståndare brandfarlig vara, m fl.

Innehåll:   

  • Brandfarliga varor och EX-klassning
  • Lagstiftningen
  • Arbetstillstånd
  • Mätinstrument
  • Mätmetoder
  • Mätteknik
  • Fallgropar
  • Ta hand om gasvarnaren

Ladda hem (pdf)