Riskhantering

Utbildningsbeskrivning - Riskhantering

Allmän beskrivning av utbildningen:

Utbildningen ger en grund i riskbegrepp och analysmetoder. Kraven för riskutredning ökar i takt med ny lagstiftning och kunskap om val av riskanalysmetod och hur en riskhanteringsprocess går till ger en trygghet för organisationen. Det är dessutom grunden för att kunna driva ett effektivt arbete med en organisations risker.

Handledare för utbildningen har mångårig erfarenhet med att arbeta med riskhantering inom industri.

Utbildningens mål:

Målet med utbildningen är att ge en grundläggande förståelse i riskanalysmetoder samt hur man går till väga i en riskutredning.

Utbildningens längd:

Utbildningen är i utgångsläget utformad som en 1-dagsutbildning, men kan med lätthet skalas upp eller ner beroende på deltagarnas förkunskaper och mängden företagsanpassning.

Målgrupp:

Ledning, projektledare samt specialfunktion inom CRM och EHS i verksamheter där olyckor kan inträffa.

Innehåll:   

  • Risk som begrepp
  • Överblick av riskanalysmetoder
  • Genomföra riskutredning

Ladda hem (pdf)