Arbetstillstånd och säker avställning

Utbildningsbeskrivning – Arbetstillstånd och Säker avställning

Allmän beskrivning av utbildningen: Under den handledarledda utbildningen arbetar du praktiskt med den modell för säker avställning som finns framtagen av engelska arbetsmiljöverket (HSE) ”The safe isolation of plant and equipment” och som finns presenterad i IPS-rapporten ”Handledning i säker avställning och gasfrihetsmätning” (www.ips.se).

Utbildningens mål: Ge dig som tillståndsgivare ett verktyg för att försäkra att din anläggning - eller anläggningsdel - är säkert avställd och kontrollerad.

Utbildningens längd: 1 dag

Målgrupp: De som i sitt dagliga arbete förbereder processutrustning för underhållsarbete och/eller godkänner tillstånd. Även andra som är inblandade i eller ansvarar för avställning av utrustning och gasfrihetsmätning inför inträde i utrustning har nytta av utbildningen, liksom de som arbetsleder underhållsarbete i processanläggningar eller som bedriver tillsyn.

Innehåll:   

  • Lagstiftning
  • Exempel på olyckor och faror vid olika typer av arbeten
  • Rutiner för Arbetstillstånd (lagkrav, process, ansvar, roller, system etc.)
  • Metodik för Säker avställning
  • Arbetstillstånd och Säker avställning i praktiken

Ladda hem (pdf)