Seveso

Utbildningsbeskrivning - Seveso

Allmän beskrivning av utbildningen:

Utbildningen innehåller en introduktion till Seveso-lagstiftningen och en genomgång av de krav verksamhetsutövaren omfattas av på högre respektive lägre kravnivån.

Utbildningens mål:

Målet med utbildningen är att ge deltagarna en trygghet i att man förstår vad lagstiftningen omfattar och vad detta betyder för den egna verksamheten.

Utbildningens längd:

Utbildningen är i utgångsläget utformad som en 1-dagsutbildning, men kan med lätthet skalas upp och ner beroende på deltagarnas förkunskaper.

Målgrupp:

Linjechefer samt specialistfunktioner inom hälsa, miljö och säkerhet i verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen.

Innehåll:

  • Introduktion till lagstiftningen
  • Seveso III – vilka är nyheterna?
  • Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem
  • Säkerhetsrapport – krav och vägledning
  • Riskbedömning – vilka risker finns och vilka åtgärder krävs för att hantera dem?
  • Förebyggande och begränsande åtgärder
  • Intern plan för räddningsinsatser

Ladda hem (pdf)