Föreståndare brandfarlig vara - bensinstation

Utbildningsbeskrivning – Föreståndare brfv, bensinstation

Syfte och omfattning

Vid utbildningens slut har deltagarna fått de kunskaper som de behöver för att kunna arbeta som föreståndare och därigenom ansvara för stationens hantering av brandfarliga varor.

Utbildningen innehåller:

  • Varornas egenskaper och risker
  • Lagstiftningens olika nivåer
  • Lagstiftarens krav på föreståndare och organisation av verksamheter som hanterar brandfarliga varor
  • Tillstånd för hantering av brandfarliga varor (LBE §16–20)
  • Skyltning och märkning
  • Byggnader och andra anläggningar
  • Riskutredning enligt LBE §7
  • Explosionsskyddsdokument (SRVFS 2004:7, §6)
  • Arbete i explosionsfarlig miljö (FBE §8–9)
  • System- och detaljtillsyn

Ladda hem (pdf)