Incidentutredning

Utbildningsbeskrivning - Incidentutredning

Allmän beskrivning av utbildningen:

Hantering av incidenter (olyckor och tillbud) är ett grundläggande element i verksamhetsutövares riskhanteringsprocess. För vissa typer av verksamheter finns det dessutom lagar och regler som ställer krav på innehåll och omfattning av hur man hanterar inträffade incidenter. Erfarenheter från industrin visar att få organisationer har ett väl utvecklat system för incidenthantering och kontinuerligt lärande för att reducera effekterna av oönskade händelser. Denna utbildning omfattar en djupgående genomgång av hur man bäst arbetar med att hantera incidenter som inträffar. Fokus ligger på att strukturerat analysera varför incidenterna inträffade så att man kan undvika att de sker i framtiden.

Utbildningens mål:

Ge deltagarna kunskap om hur man bygger upp ett systematiskt tillvägagångssätt för att hantera inträffade incidenter samt hur man genomför utredningar på ett objektivt och metodiskt sätt med fokus på effektiva åtgärder för att förhindra återupprepning. Utbildningen ger deltagarna en grundläggande förståelse för:

 • Ramverk för incidentutredning
 • Datainsamling
 • Utredningsmetoder
 • Rapportering

Utbildningens längd:

Utbildningen är i utgångsläget utformad som en 2-dagarskurs, men kan med lätthet skalas upp och ner beroende på deltagarnas förkunskaper.

Målgrupp:

Linjechefer samt specialistfunktioner inom hälsa, miljö och säkerhet i verksamheter där olyckor och tillbud kan inträffa.

Innehåll:

 • Introduktion och översikt
 • Rapportera incidenter
 • Ramverk för incident-utredning
 • Datainsamling
 • Orsaksanalys
 • Mänskliga faktorn
 • Enkel metod för utredning
 • Rekommendationer och rapportering
 • Avancerade metoder för utredning

Ladda hem (pdf)