Bow tie/Olycksfjäril - finns även som öppen utbildning

Utbildningsbeskrivning – Olycksfjäril / Bow Tie

NÄSTA UTBILDNINGSTILLFÄLLE:

Öppen utbildning i Malmö den 4 juni 2020, pris SEK 3 500 (exkl. moms) per deltagare.

Klicka på "Kontakta oss" på förra sidan och skicka ett mail med intresseanmälan/anmälan till utbildningen.

Om rådande läge pga Covid19 fortfarande är aktuellt den 4 juni kommer utbildningen att hållas som ett onlinemöte via Teams (som ersätter Skype) och vår utbildningsplattform där hela utbildningen finns upplagd. Utbildningsledaren kan på detta sätt både föreläsa och svara på frågor medan deltagarna kan följa utbildningen i sina egna datorer oavsett var de befinner sig. Antalet platser för denna typ av utbildning är färre än vid en av våra vanliga utbildningar – vi rekommenderar ca 10 deltagare – då det är viktigt att alla deltagare får det talutrymme som var och en önskar för att diskutera under utbildningen.

På utbildningsplattformen kan deltagarna följa utbildningen, genomföra uppgifter, ladda ner det material som presenteras och, via en chattfunktion, ställa frågor och få svar under en period efter utbildningen.


Allmän beskrivning av utbildningen: Utbildningen innehåller en introduktion till hur man kan använda en så kallad

olycksfjäril (på engelska bow tie) som tillvägagångssätt när det gäller identifiering och

hantering av verksamhetens risker. Olycksfjärilen bygger på användandet av

barriärbegreppet, d.v.s. åtgärder för att förhindra eller begränsa konsekvenserna av

oönskade händelser. Olycksfjärilen erbjuder ett kraftfullt verktyg för att kommunicera

riskerna till alla berörda på ett intuitivt och förståeligt sätt.

Utbildningens mål: Målet med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för hur

olycksjäril/bow tie kan användas som verktyg för att hantera och kommunicera

verksamhetens risker.

Utbildningens längd: Utbildningen är i utgångsläget utformad som en 1-dagskurs, men kan med lätthet

skalas upp och ner beroende på deltagarnas förkunskaper.

Målgrupp: Linjechefer samt specialistfunktioner inom hälsa, miljö och säkerhet i verksamheter

där olyckor kan inträffa.

Innehåll:

  • Introduktion till barriärbegreppet
  • Schweizerost-modellen (Swiss cheese)
  • Att bygga en olycksfjäril (bow tie)
  • Att använda en olycksfjäril i praktiken

Ladda hem (pdf)