Bow tie/Olycksfjäril - finns även som öppen utbildning

Utbildningsbeskrivning – Olycksfjäril / Bow Tie

Allmän beskrivning av utbildningen: Utbildningen innehåller en introduktion till hur man kan använda en så kallad

olycksfjäril (på engelska bow tie) som tillvägagångssätt när det gäller identifiering och

hantering av verksamhetens risker. Olycksfjärilen bygger på användandet av

barriärbegreppet, d.v.s. åtgärder för att förhindra eller begränsa konsekvenserna av

oönskade händelser. Olycksfjärilen erbjuder ett kraftfullt verktyg för att kommunicera

riskerna till alla berörda på ett intuitivt och förståeligt sätt.

Utbildningens mål: Målet med utbildningen är att ge deltagarna en grundläggande förståelse för hur

olycksjäril/bow tie kan användas som verktyg för att hantera och kommunicera

verksamhetens risker.

Utbildningens längd: Utbildningen är i utgångsläget utformad som en 1-dagskurs, men kan med lätthet

skalas upp och ner beroende på deltagarnas förkunskaper.

Målgrupp: Linjechefer samt specialistfunktioner inom hälsa, miljö och säkerhet i verksamheter

där olyckor kan inträffa.

Innehåll:

  • Introduktion till barriärbegreppet
  • Schweizerost-modellen (Swiss cheese)
  • Att bygga en olycksfjäril (bow tie)
  • Att använda en olycksfjäril i praktiken

Ladda hem (pdf)