ATEX Grundutbildning

Utbildningsbeskrivning – ATEX Grundutbildning

Allmän beskrivning av utbildningen: Grundutbildningen innefattar kunskaper om brandfarlig vara och brännbart damm i explosionsfarlig miljö och finns som halvdagsutbildning och som heldagsutbildning. Den senare inkluderar viss fördjupning alternativ företagsanpassning inom området. Utbildningen utgår från de lagar och direktiv som finns för explosionsfarlig miljö och ger förståelse för hur explosiv atmosfär uppkommer och också hur den kan förebyggas.

Utbildningens mål: Ledning och arbetstagare ska ha kunskap om de lagar och direktiv som finns och också veta hur explosiv atmosfär kan uppkomma och därmed förebyggas.

Utbildningens längd: Halv dag/Hel dag

Målgrupp: Ledning och arbetstagare i verksamheter med hantering av brandfarlig vara och/eller brännbart damm.

Innehåll:   

  • ATEX direktiv
  • Svensk lagstiftning
  • Brännbart damm
  • Brandfarlig vara
  • Riskbedömning
  • Skyddsprinciper
  • Arbete i explosionsfarlig miljö
  • Utrustning

Ladda hem (pdf)