Policy

Policy

Vi använder cookies för att underlätta användningen av våra webbplatser. En cookie är en liten textfil som skickas från vår webbserver och som sparas av din webbläsare. Cookien hjälper till att känna igen vilken typ av innehåll och vilka sidor som besökts på vår webbplats.

Vi använder statistik som inte innehåller någon form av personlig information. Allt är anonymt. IP-adresser sparas inte i vår databas som lagrar beteende på webbplatsen, därför kan informationen om dig aldrig kopplas samman med din identitet.

 • Beräkna och rapportera användarantal och trafik.
 • Underlätta för dig att röra dig på webbplatsen.
 • Skydda, utveckla och förbättra webbplatsen och våra system och tjänster.

Följande system kan placera cookies på din enhet när du använder vår webbplats:

 • Google Analytics - för analys och statistik.

För våra övriga tjänster (e-post, adress- och telefonuppgifter samt bilder, inloggningstillfällen på vår utbildningsplattform, dialoger och inlämningsuppgifter från utbildningar och konferenser i ledning av PS Group) följer här villkor för registrering av personuppgifter enligt GDPR*

Personuppgiftsansvarig är Process Safety Group Sweden AB, nedan kallat PS Group, e-post info@psgroup.se och telefon 010-17 77 320.

Ändamålen med behandlingen av personuppgifterna är i marknadsföringssyfte, i utbildningssyfte, för inloggning på PS Group Academys utbildningsplattform samt vid anbudsförfaranden.

De rättsliga grunderna för PS Groups behandling av personuppgifter är

 • samtycke
 • avtal med den registrerade
 • fullgöra en rättslig förpliktelse
 • för att skydda intressen av grundläggande betydelse för den registrerade eller annan fysisk person
 • för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning och
 • intresseavvägning

De kategorier av personuppgifter som behandlingen gäller är e-post, adress- och telefonuppgifter samt bilder, inloggningstillfällen, dialoger och inlämningsuppgifter från utbildningar och konferenser i ledning av PS Group.

PS Group lämnar inte ut insamlade personuppgifter och kommer endast att behandla personuppgifterna för det syfte som personuppgifterna insamlats för.

Personuppgifterna kommer att lagras efter registrerat samtycke och raderas enligt nedanstående villkor:

 • Nyhetsbrev och utbildnings-/konferensinbjudningar; e-post, bilder – uppgifterna raderas på uppmaning från registrerad person via e-post till info@psgroup.se.
 • Utbildningsplattformen och utbildning; e-post, inloggningstillfällen, dialog, inlämningsuppgifter, bilder – uppgifterna raderas på uppmaning av registrerad person via e-post till academy@psgroup.se.
 • Vid anbudsförfarande; e-post, adress och telefonnummer – uppgifterna sparas i ett år efter avslutad kundrelation. Om registrerad person önskar uppgifterna raderade före denna tid ska detta meddelas PS Group via e-post till info@psgroup.se.

Registrerad person har rätt att begära tillgång till, rättelse och radering av egna personuppgifter, begränsning av behandling, invända mot behandling och dataportabilitet. Detta görs till PS Group via e-post till info@psgroup.se.

Rätt att återkalla samtycke till behandling av personuppgifter finns och görs via e-post till info@psgroup.se.

Rätt att klaga till Datainspektionen, som är tillsynsmyndighet, finns. För mer information klicka här.

*GDPR, General Data Protection Regulation, har ersatt den svenska personuppgiftslagen PuL.