Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna

PS Group står inför en spännande förändring

I tre år har vi arbetat sida vid sida med våra tre systerbolag Brandskyddslaget, Brandtec och Risktec. Samverkan har alltid varit en viktig grund för oss i syfte att kunna erbjuda våra kunder den kompetens som efterfrågas. PS Group, Brandskyddslaget och Brandtec har därför beslutat att ta ett steg längre och gå ihop till ett bolag.

Från och med idag, den 2 april 2020, kommer vi på PS Group därför att fortsätta vår verksamhet som en del av Brandskyddslaget.

Tillsammans kallas vi BSL och PS Groups affärsområde får namnet BSL Industri medan vår utbildningsverksamhet kommer att heta BSL Academy.

Varmt välkomna till vår nya gemensamma hemsida som ni når genom att klicka HÄR!

PS Groups Processäkerhetspris

På konferensen Brandfarlig vara 2019 delades priset ut för femte gången och den här gången gick det till Åke Persson.

  • Priset delas ut till en person eller organisation som på ett avgörande sätt bidragit till att utveckla processäkerheten inom industrin.
  • Utses årligen av PS Groups grundare Jan Nählinder och Ken Nessvi och delas ut i samband konferensen Brandfarliga vara.
  • Processäkerhet innebär att förebygga och begränsa skador vid bränder, explosioner och oavsiktliga kemiska utsläpp i verksamheter som hanterar farliga ämnen.

Tidigare har processäkerhetspriset - som är på 10 000 kr - delats ut till:

Christer Holmberg - 2015
Anders Jacobsson - 2016
Rolf Eckhoff - 2017
Blenda Weibull - 2018
                      

Safe Dust Explosion - ett nytt kunskapscenter

Ken Nessvi, PS Group, och Patrik Carlryd, AVS, heter de båda initiativtagarna till SafeDustExplosion, här på konferensen Brandfarlig vara 2019 med Jef Snoeys från Fike i mitten. Ken och Patrik har länge arbetat med preventiva frågor inom ämnet dammexplosioner, både tillsammans och var för sig. När idén till ett kunskapscenter föddes insåg man att ett redaktionsråd redan initialt var viktigt att formera. En tredje part i egenskap av Thomas Bergh kontaktades och han är idag ansvarig för driften av kunskapscentret.

För mer information om SafeDustExplosion och om hur ni kan bli partner klicka här så kommer ni direkt till den nya hemsidan.

Rapport från konferensen Brandfarlig vara 2019

Konferensen samlade nästan 200 personer som under två dagar fick lyssna på intressanta föredrag, besöka utställningen och träffa andra inom samma brancher. På programmet stod bl a:

Frukostföreläsning i Stockholm fredagen den 22 november

Frukostföreläsning på fredag 22/11 - Antagonistiska hot i offentlig miljö

Plats: Kapitel 8, Klarabergsviadukten 90, Stockholm

Tid: 08:00-08:45 (frukost serveras från 07:30)

Föreläsare: Pierre Wahlqvist, Process Safety Group och Rosie Kvål, Brandskyddslaget

Anmälan:

Läs gärna artikeln om ämnet skriven av föreläsarna: https://lnkd.in/e5KqeAn

hashtagfrukostföreläsning hashtagantagonistiskahot

Vätgas och nya föreskrifter bland ämnena på Brandfarlig vara 2019

Läs hela artikeln i Energinyheter.se

Det går fortfarande att anmäla sig till konferensen Brandfarlig vara 2019 som hålls på Malmö Börshus den 27 och 28 november.

Olycksfjäril - öppen utbildning i Göteborg och i Uppsala

Nu finns det möjlighet att gå vår populära utbildning i Olycksfjäril/Bow tie i Göteborg och i Uppsala.

Göteborg - 4 december 2019
Uppsala - 23 januari 2020

Utbildningsledare: Johan Ingvarson

Pris: SEK 3 500 (exkl. moms)

Maila academy@psgroup.se och anmäl intresse!

               

Brandfarlig vara 2019 - nationell konferens på Malmö Börshus den 27-28 november

Läs mer och anmäl dig på konferensens hemsida www.brandfarligvara.se.

RYKANDE FÄRSK DEBATTARTIKEL OM BERGVÄRMEPUMPAR

Klicka här för att läsa hela artikeln.

Läs den intressanta artikeln om dammexplosioner i Brandsäkert!

Ken Nessvi, seniorkonsult på PS Group, delar med sig av sin kunskap kring dammexplosioner och hur de kan undvikas.

Läs artikeln om dammexplosioner i webbtidningen Brandsäkert! https://www.brandsakert.se/2019/0409/så-skyddar-du-dig-mot-dammexplosioner