Medarbetare

Här hittar du våra medarbetare

Per Berg

Per är Senior SHE Risk Manager med en gedigen kunskap inom riskanalysmetoder, olycksfallsutredningar, SHE Risk management system och SHE audit system / program.

Linda Berglund

Civ.ing. kemiteknik med över 20 års erfarenhet inom produktion. Linda har arbetat med processäkerhet, riskhantering, arbetsmiljöfrågor, incidentutredningar och produktionsteknik.

Elisabeth Hellwer

Miljö-, arbetsmiljö- och riskkonsult med 10 års erfarenhet som HSE-samordnare på anläggning som hanterar farliga ämnen. Även erfarenhet av arbete på miljömyndighet.

Johan Ingvarson

Brand- och riskhanteringsingenjör, Riskkonsult med betydande erfarenhet som nationell och internationell konsult och genom ledande säkerhetsbefattningar inom privat näringsliv.

Lars Magnusson

Brand- och riskhanteringsingenjör med många års erfarenhet som rådgivande konsult. Arbetsuppgifter utgörs av riskanalyser, klassningsplaner, konsekvensberäkningar, brandskydd, ATEX/ESD, släckvattenutredningar m.m.

Ken Nessvi

Seniorkonsult; Ken har i över 30 år arbetat med brand- och explosionsrisker inom industrin. Specialområde; Dammexplosioner.

Gitte Nählinder

Utbildnings- och kommunikationskonsult, utbildad pedagog med inriktning på beteendevetenskap. Utbildningsansvarig för PS Group Academy.

Jan Nählinder

Riskkonsult och VD, utbildad Brandingenjör. "Banne" har erfarenhet som ledare i större organisationer och som brandkonsult inom byggnadstekniskt brandskydd och riskhantering

Boris Poldrugac

Seniorkonsult, Process- och kemiingenjör, fd driftschef.

Pierre Wahlqvist

Civilingenjör Riskhantering med 8 års erfarenhet av konsultarbete inom verksamhetsområdena riskanalys/riskhantering, brandfarlig vara, damm, ATEX och brandskyddsprojektering.