Vi är PS Group:

Process Safety Group Sweden AB (PS Group)

Telefon

Växel:  010-17 77 320


Kontaktuppgifter - medarbetare


Per Berg, 070-566 18 57

Senior SHE Risk Manager

 per.berg@psgroup.se

Linda Berglund, 010-17 77 328

Seniorkonsult, Civilingenjör kemiteknik

 linda.berglund@psgroup.se 


Johan Danielsson, 010-17 77 327

Brandingenjör

 johan.danielsson@psgroup.se


Elisabeth Hellwer, 010-17 77 325

Arbetsmiljö-, miljö- och riskkonsult

 elisabeth.hellwer@psgroup.se


Johan Ingvarson, 072-251 27 69

Brand- och riskhanteringsingenjör

 johan.ingvarson@psgroup.se


Lars Magnusson, 010-17 77 323

Brand- och riskhanteringsingenjör

 lars.magnusson@psgroup.se


Ken Nessvi, 010-17 77 321

Riskkonsult och teknisk chef, Brandingenjör och fil. kand. i Kemi

 ken.nessvi@psgroup.se           


Jan Nählinder (VD), 010-17 77 322

Riskkonsult och VD, Brandingenjör

 jan.nahlinder@psgroup.se


Gitte Nählinder, 070-678 45 73

Utbildningskonsult, Samordnare PSG Academy

 gitte.nahlinder@psgroup.se


Boris Poldrugac, 070-945 64 10

Seniorkonsult, Process- och kemiingenjör

 boris.poldrugac@psgroup.se


Pierre Wahlqvist, 010-17 77 326

Civilingenjör Riskhantering

 pierre.wahlqvist@psgroup.se


E-post företaget:

info@psgroup.se


Adress för faktura:

Process Safety Group Sweden AB
Box 9196
102 73 STOCKHOLM

Mailadress för faktura: fakturor.psg@brandskyddslaget.se


Huvudkontor:

Grynbodgatan 3, 211 33 MALMÖ

GPS Latitud: 55.603689 | Longitud: 12.997584


Lokalkontor:

Långholmsgatan 27, 102 73 STOCKHOLM

GPS Latitud: 59.3157704 | Longitud: 18.034256

Stationsgatan 5, 392 32 KALMAR

GPS Latitud: 56.661568 | Longitud: 16.360038


Bankgiro: 781-8669

Org. nr: 556858-7512